IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo, kako ih pohranjujemo i prenosimo i kako ih upotrebljavamo. Ako biste željeli saznati detalje s kojim osobnim podacima o vama raspolažemo molimo obratite nam se na dolje navedene kontakte.

Neki podaci koje prikupljamo, mogu se smatrati osobnim i štitimo ih sukladno s Uredbom EU 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

Kada objavljujemo izmjene u ovoj izjavi o privatnosti, uključit ćemo datum zadnje izmjene izjave. Ako značajno izmijenimo izjavu ili način kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obavijestit ćemo vas tako što ćemo jasno objaviti obavijest prije provođenja izmjene ili izravno slanjem obavijesti. Preporučujemo da povremeno pregledate ovu izjavu.

Zašto prikupljamo podatke

Vaše podatke obrađujemo samo u svrhe koje su opravdane našim uslugama. Te podatke obrađujemo poštujući vaše temeljno pravo na privatnost, uključujući i potrebu za zaštitu osobnog integriteta, privatnog života te uvijek pazimo da ne prikupimo podataka više nego što nam je potrebno da Vam isporučimo željenu uslugu. Ako nije drugačije navedeno, mi u Klaudija dent d.o.o. utvrđujemo svrhu i način prikupljanja vaših podataka, a u pravnom smislu to bi značilo da djelujemo kao „voditelj obrade“ osobnih podataka.

Prikupljamo podatke zato da bismo mogli:

 • preuzeti narudžbu
 • zaključiti ugovor o prodaji naših proizvoda, isporučiti proizvode i ispostaviti račun
 • odgovoriti na vaše upite, prigovore i reklamacije
 • poslati Vam informacije o našim ponudama i edukacijama

 

Koje podatke prikupljamo

Nakon što odlučite da biste željeli od nas kupiti određeni proizvod prikupljamo podatke potrebne da bi isti isporučili i ispostavili račun:

 • ime i prezime/ naziv tvrtke/ordinacije
 • adresa, grad
 • OIB
 • broj telefona
 • e-mail adresa
 • po potrebi i kontakt podatke osoba zaduženih za knjigovodstvo.

U slučaju upita, reklamacija i/ili prigovora nužno je osim gore navedenih podataka prikupiti i druge podatke koje nam dostavite ili koji su potrebni radi postupanja po vašem upitu, reklamaciji ili prigovoru.

Kako prikupljamo podatke

Općenito, prikupljamo podatke na slijedeće načine:

 • kada naručite naše proizvode
 • kad ih izričito pružite nama, primjerice kroz slanje elektroničke pošte ili upućivanjem telefonskog poziva
 • korištenjem web stranice. Klaudija dent koristi kolačiće pa na taj način može doći do nekih osobnih podataka. Što su kolačići i kako ih koristimo možete pronaći pod naslovom Kolačići.
 • putem privole za izravni marketing koja može biti dana npr. putem e-maila ili neposredno potpisivanjem obrasca privole prilikom npr. dolaska u naš prodajni prostor ili posjete našeg prodajnog predstavnika.

Gdje god je to moguće informirat ćemo vas o tome koje podatke nam trebate dati prije nego što počnete koristiti naše usluge.

Na našim web stranicama možemo koristiti kolačiće ili druge alate za prikupljanje podataka. Detalje o tome možete pronaći pod naslovom Kolačići.

Neke web-lokacije trećih strana mogu nadzirati promet podataka iz naših proizvoda i usluga, kao što su broj klikova i pojmovi korišteni za pretraživanje. Ne pružamo nikakve vaše osobne podatke za ove usluge.

Kako štitimo vaše podatke

Imamo odgovarajuće mjere tehničke i administrativne sigurnosti kako bismo osigurali da su podaci naših korisnika zaštićeni od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, korištenja, izmjene ili gubitka. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnologije.

S vašim podacima postupamo sukladno zakonu. Također, tražimo da naši dobavljači i pružatelji usluga dostavljaju procjene sigurnosti i dokazuju njihovu usklađenost s važećim zakonima i standardima sigurnosti osobnih podataka.

Redovito pregledavamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere kako bismo poboljšali Vašu privatnost i osigurali da se pridržavamo naših vlastitih internih pravila.

Kako dijelimo Vaše podatke

Klaudija dent može Vaše osobne podatke dostaviti trećim osobama u određenim slučajevima kada osobe s kojima imamo sklopljene ugovore po našem nalogu vrše određenu obradu Vaših osobnih podataka (dalje u tekstu: Izvršitelji obrade).

Također u određenim slučajevima prilikom obrade Vaših osobnih podataka Vaši osobni podaci mogu biti preneseni u Sjedinjene Američke Države i Švicarsku Konfederaciju te druge države.

 

Takvi prijenosi odvijaju se sukladno načelima i zahtjevima svih propisa o zaštiti osobnih podataka, u tim slučajevima koristimo one izvršitelje obrade koji osiguravaju primjerenu razinu zaštite za takav prijenos.

 

Trenutno kao Izvršitelje obrade možemo navesti sljedeće subjekte, ali ovaj popis je podložan promjenama koje ćemo ažurirati u slučaju izmjena:

 • prijevoznici koji u naše ime dostavljaju naručene proizvode, a trenutno koristimo usluge HP – Hrvatska pošta d.d.;
 • računovodstveni servis čije usluge koristimo – Regulus doo.;
 • marketinški partneri koji nam pomažu prilikom obrade marketinškog sadržaja, primjerice: Microsoft; SendGrid Inc.; Google, Facebook (koristimo Facebook-ove programe koji nam pomažu u obradi marketinškog sadržaja i pružanju marketinških usluga  https://www.facebook.com/policy.php) The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp; te drugi;
 • pružatelji platnih i drugih financijskih usluga (primjerice banke, leasing društva, osiguravajuća društva);
 • pružatelji usluga pravnog savjetovanja.

 

Vaše osobne podatke možemo prenijeti i/ili otkriti trećim stranama koje u određenim slučajevima isto djeluju kao voditelji obrade, primjerice:

 • kada putem kolačića nam date privolu da za Vas na našim internet stranicama ugradimo i omogućimo dodatke za društvene mreže (tzv. „social plugin“) koje Vam omogućuju pristup, vezu i protok Vaših osobnih podataka s web stranicama od Facebooka i Instagrama. U tom slučaju doći će do prijenosa Vaših osobnih podataka s Facebookom i Instagramom. Za više o tome kako se oni brinu za Vaše osobne podatke pogledajte na
 • kada je to potrebno radi ispunjavanja neke pravne obveze, a osobito ako je to potrebno radi ispunjenja zakonskih obveza prema javnim tijelima ili je potrebno radi ispunjenja naloga javnih tijela (FINA, porezna uprava, sudovi, policija i drugi);
 • kada je to potrebno u slučaju potencijalne i/ili stvarne prodaje dijela našeg poslovanja ili naše imovine. Vaše osobne podatke možemo prenijeti i/ili otkriti našim poslovnim partnerima;
 • društvenim mrežama i drugim web stranicama u slučajevima kada putem njih pristupate na naše internet stranice ili kada putem naših Internet stranica pristupate na njihove stranice.

 

Klaudija dent d.o.o. će u svakom slučaju prilikom dijeljenja Vaših osobnih podataka s trećim stranama istima zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je ugovorena, te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Osobne podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Osobni podaci se mogu pohraniti na dulje razdoblje pod određenim propisanim uvjetima kao primjerice u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu.

U slučaju kada vaše podatke obrađujemo temeljem privole, ukoliko opozovete danu privolu prestat ćemo obrađivati vaše podatke te ih više nećemo upotrebljavati u dane svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

Ako ste nam privolu dali odobrenjem kolačića i drugih sličnih tehnologija, privole u tom slučaju možete povući na način da otvorite na našoj internet stranici kolačiće i povučete svoju privolu. U slučaju povlačenja privole mi ćemo prestati pristupati i čitati kolačiće. Kolačići će se nakon njihovog isteka sami obrisati ili ih ispitanik može sam obrisati koristeći postavke svog internet preglednika.

Molim da uzmete u obzir da Vaše podatke nećemo brisati u navedenim vremenskim intervalima, ukoliko je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih dospjelih potraživanja ili ako je pokrenut drugi postupak, tada će osobni podaci biti brisani po konačnom okončanju istog postupka odnosno po zastari tražbina u skladu s propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi.

Vaša prava

 • Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima koji se na vas odnose, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan.
 • Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih osobnih podataka te ste dužni obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i slično)
 • Pravo na brisanje osobnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se Vaši osobni podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu za dostavu našeg marketinškog maila.
 • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Klaudija dent d.o.o. – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na vaše interese pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke. U tom slučaju dostavit ćemo Vam obavijest nadilaze li legitimni interesi naše tvrtke vaše interese te je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podaci i dalje biti obrađivani.
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na našoj adresi sjedišta, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost osobnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.
 • Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zahtijevati pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke privremeno blokiranje obrade osobnih podataka pod uvjetom da osporavate točnost podataka te je navedeno nužno radi provjere točnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako Klaudija dent d.o.o. ti podaci više nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor te očekujete potvrdu Klaudija dent d.o.o. nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.

Zloupotreba prava

Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja

Kolačići

 

Vaša privatnost nam je važna stoga Vam želimo pružiti informacije o tehnologiji koju koristimo. Ovo poglavlje Izjave o zaštiti osobnih podataka objašnjava koje kolačiće i druge slične tehnologije koristimo odnosno pohranjujemo i čitamo na Vašem uređaju kada posjetite naše internet stranice. Klikom na oznaku “Prihvaćam kolačiće” prihvaćate da pohranimo, pristupamo i naredno vrijeme čitamo pohranjene kolačiće i sličnu tehnologiju. 

 

Što je kolačić?

Kolačić je tekstualna datoteka koja se pohranjuje u web pregledniku ispitanika dok ispitanik pregledava neko web mjesta (tzv. website) sa svrhom da pohrani i omogući naredno čitanje potrebnih informacija o ispitanikovom međudjelovanju sa web mjestom (tzv. website) ili internet stranicom (tzv. webpage).

 

Web mjesto je skup internetskih stranica na istoj web domeni. Kada ispitanik pregledava to web mjesto, web mjesto može “izvući” ili dohvatiti podatke koji su pohranjeni u kolačiću. Kolačići mogu sadržavati informacije o tome koje je stranice ispitanik posjetio, podatke o prijavi, pa i koje je gumbe ispitanik kliknuo.

Podaci u kolačiću mogu trajati do završetka međudjelovanja sa trenutnom web stranicom (kolačići sesije), satima, danima, mjesecima, čak i godinama (privremeni kolačići), ali neki podaci mogu ostati u kolačiću i trajno sve do brisanja (stalni kolačići). Kolačići se često miješaju s programima, ali oni su samo komadić podatka (tekstualna datoteka) i sami ne mogu ništa, ne mogu sadržavati viruse niti instalirati maliciozni softver na uređaju ispitanika.

 

Što su kolačići prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web mjesta koji gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića, web mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web mjestu. 

 

Što su kolačići treće strane? 

Kolačići treće strane dolaze s web mjesta (domena) različitih od one koju trenutno gledate. Kolačići trećih strana su učestalo reklame drugih web mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje vidite na Vašem ekranu prilikom pregleda našeg web mjesta. Kolačići treće strane mogu omogućiti web mjestima da prate Vaše korištenje i pregledavanje drugih web stranica. 

 

Koje slične tehnologije koristimo? 

Slične tehnologije koristimo kao zbirni naziv za sitne grafike s jedinstvenim identifikatorom, koje imaju slične funkcije kao i kolačići. 

Naša internet stranica koristi dodatke za društvene mreže (social plugins). 

Koristimo ih kako bi Vam omogućili interaktivnije korištenje naše internet stranice te da Vam omogućimo međupovezanost između naše internet stranicu i društvenih mreža. 

 

Kako mi koristimo kolačiće i druge slične tehnologije? 

Kolačiće koristimo kako bi:

 • Vam omogućili pristup i korištenje naše internet stranice;
 • Vam omogućili ugodnije korištenje naše internet stranice;
 • mogli pratiti kvalitetu naše internet stranice i unaprijedit ju;
 • omogućili pristup pojedinim dijelovima naše internet stranice;
 • Vam omogućili međupovezanost između naše internet stranice i društvenih mreža (Facebook i Instagram);
 • ostvarili zaštitu naše internet stranice.


Onemogućavanje kolačića i drugih sličnih tehnologija

 

Kolačiće i druge slične tehnologije možete onemogućiti pritiskom na “Odbijam”. Nužne kolačiće ne možete odbiti budući da su isti potrebni radi pravilnog funkcioniranja naših Internet stranica. Kada odbijete kolačiće i druge slične tehnologije i dalje možete pristupati našim internet stranicama, ali postoji mogućnost da Vam nećemo biti u mogućnosti pružiti određene funkcionalisti ili dodatke na našim internet stranicama. 

Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati i u Vašem internet pregledniku. Ako biste htjeli pobrisati prethodno pohranjene kolačiće na Vašem uređaju, možete to učiniti u bilo kojem trenutku, no to neće spriječiti daljnje pohranjivanje kolačića, osim ukoliko niste poduzeli korake onemogućavanja pohrane kolačića putem Vašeg internet preglednika.

 

Za više o kolačićima i sličnim tehnologijama pogledajte sadržaj na sljedećim linkovima:

 

Voditelj obrade i kontakt podaci

Ukoliko želite znati više o zaštiti osobnih podatka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati kao voditelja obrade Klaudija dent d.o.o. na e-mail contact@klaudijadent.com, pozivom na broj telefona+ 385 989974678 ili dostavom upita odnosno zahtjeva na adresu : Klaudija dent d.o.o., Šilobadovićeva 22, Makarska.

 

Primjena ove Izjave

 

Ova Izjava počinje se primjenjivati 12. studeni  2020., a Klaudija dent d.o.o. će ju redovito ažurirati u slučaju bilo kakvih promjena u postupanju. U slučaju izmjene ažurirana Izjava stupa na snagu nakon objave na našim internet stranicama.

Ova Izjava bit će objavljena na stranicama www.klaudijadent.com te je dostupna i u sjedištu voditelja obrade.

 

 

 

KLAUDIJA DENT, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
KLAUDIJA DENT, d.o.o.
Makarska (Grad Makarska)
Šilobadovićeva 22

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar:
Trgovački sud u Splitu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:
MBS 060322919
OIB: 62111196868

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u
cijelosti:
iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva:
direktor: Klaudija Primorac

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa.
račun kod OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar, IBAN HR3724070001100422289